กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าสมุทร ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าสมุทร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีกิจกรรม  การทำแพยาง และกิจกรรมอื่นๆ  ณ ลำน้ำแม่มาว ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563