กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยเชิญวิทยาการมาให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้ปฎิบัติ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563