คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน นำโดย ผอ.ธวัชชัย ไชยกันย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน , น.ส.สุภัค วงค์ใหม่ นักวิชาการชำนาญการ และ นายจีรวัฒน์ มาฟู เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน แนวทางการบริหาร การดำเนินการของโรงเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจให้กับผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้