คณะผู้บริหาร ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา เยี่ยมเยียน หนุนใจ นายณรงค์ฤทธิ์ มะลิกา ที่สูญเสียคุณพ่อ

คณะผู้บริหารโรงเรียนรังษีวิทยา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา (ท่านพัชรายุทธิ์ พงษ์อมรพรม) ไปเยี่ยมเยียน หนุนใจ มอบปัจจัย วางพวงหรีด และอธิษฐานเผื่อครอบครัวของนักเรียน นายณรงค์ฤทธิ์ มะลิกา ที่สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รัก เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเสริมกำลัง ญาติพี่น้องและครอบครัวของท่านด้วย