ค่ายลูกเสือ-เนตนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ-เนตนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกล การเข้าฐาน และกิจกรรมอื่นๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (น้ำรู) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563