ต้อนรับคณะกรรมการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน

โรงเรียนรังษีวิทยา นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน เพื่อประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ ในวันที่ 8 กันยายน 2563