นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คณะผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา  ได้จัดกิจกรรมนมัสการพระเจ้าเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  หอประชุมอินสอนฮอลล์  โรงเรียนรังษีวิทยา  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม  2563