ผู้อำนวยการ มอบสื่อการสอน ให้สถานรับเลี้ยงเด็กอนุบาลลูกรัก

ผู้อำนวยการ ได้มอบสื่อการสอน(ทีวีและเครื่องเล่น DVD) จำนวน 1 ชุด ให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กอนุบาลลูกรัก เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาเด็กในชุมชน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563