พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

โรงเรียนรังษีวิทยาได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยมี อ.ผดุง  เงินสร้อย เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลังจากนั้นผู้เข้ารับแสดงรหัสแล้วกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือ โดยพิธีจัดขึ้น บริเวณหน้าอาคารสิริพัฒน์ เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563