มาตรการป้องกันไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19)

โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเวียงฝาง  มาพ่นละอองฝอย ULV ฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดในช่วงนี้  โดยมีการพ่นป้องกันในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา  ตามจุดต่างๆ เช่น ห้องเรียน ห้องประกอบการ และบริเวณจุดศูนย์ที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน   เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563  ส่วนในระดับชั้น มัธยมศึกษา   และจะดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV ฆ่าเชื้อ ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ต่อไป