ร่วมแสดงมุทิตาจิต ครูประเนาว์ น้อยแสน ที่เกษียณอายุงาน ในงานเกษียณอายุราชการ ปี 2563

คณะผู้บริหารโรงเรียน และตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงมุทิตาจิต ครูประเนาว์ น้อยแสน ที่เกษียณอายุงาน ในงานเกษียณอายุราชการ ปี 2563 จัดโดย สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง ณ อาคารจักรพรรดิ อบต.แม่สูน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563