ร้าน Gafre Caf’e มอบเครื่องพ่นละอองฆ่าเชื่อให้กับทางโรงเรียน

ทางร้าน Gafre Caf’e โดยศิษย์เก่าโรงเรียนรังษีวิทยา ได้มอบเครื่องพ่นละอองฆ่าเชื่อให้กับทางโรงเรียน โดยมี อ.ผดุง เงินสร้อย ผู้ช่วยฯฝ่ายกิจการพิเศษ สัมพันธ์ชุมชน และกิจการทั่วไป และ อ.สุวรรณ จรรยานะ ผู้ช่วยฯฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563