วันครูแห่งชาติ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”ประจำปี 2563

คณะครูโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมพิธีเนื่องใน วันครูแห่งชาติ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”ประจำปี 2563   โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง เข้าร่วม ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563