สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 – 3

โรงเรียนรังษีวิทยาได้นำนักเรียนเข้าสมัครและสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 – 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนได้มาให้กำลังใจนักเรียน ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563