ค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนห้อง ม.4/3 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์) โดยมี อ.กาญจนา  รัตนไพบูลย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี  ในวันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา