เยี่ยมเยียนเรือนจำอำเภอฝาง

ทีมงานศาสนกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา นำทีมโดย. ศจ.สมนึก  ปินตาดวง  อนุศาสก  ออกเยี่ยมเยียนร้องเพลงอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสตมาสและต้อนรับปีใหม่ ณ  เรือนจำอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563