แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่ทำคะแนน O-Net ได้สูงสุดในแต่ละรายวิชา

ทางโรงเรียนรังษีวิทยาได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 ที่ทำคะแนน O-Net  ได้สูงสุดในแต่ละรายวิชา โดยมีผู้อำนวยการ ผป.ดารา ปัญญาพฤกษ์ เป็นผู้มอบ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563