แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวีราชา สุขสมบูรณ์ และเด็กหญิงภควรรณ ชาญประเสริฐ

โรงเรียนรังษีวิทยาร่วมแสดง​ความยินดี​กับ​ เด็กหญิง​วี​ราชา​ สุขสม​บูรณ์ ​เข้ารับรางวัล​ #ศิลปกรรมยอดเยี่ยม​ ระดับอายุ​ 9​ – 12​ ปี​ ผลงาน​ #Mom​ และเด็กหญิง​ภค​วรรณ​ ชาญ​ประเสริฐ​ เข้ารับรางวัล​ #ชนะเลิศศิลปกรรมอัน2 ชื่อ​ผลงาน​ #Hope​ ระดับอายุ​ 13-16 ปี จากนายอิทธิพล​ คุณ​ปลื้ม​ รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม​ ในการเข้าร่วมประกวดศิลปกรรม​เด็ก​และ​เยาวชน​แห่งชาติ​ครั้ง​ที่​ 15​ ณ​ พิพิธภัณฑ์​สถาน​แห่งชาติ​ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า​ เขตพระนคร​กรุงเทพฯ​ ในวัน​พฤหัสบดี​ที่​ 23​ กรกฎาคม​ 2563