โครงการค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว

แผนกอนุบาล จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว (อนุบาล3) RSV Kindergarten Science Camp 2 โดยมีพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 มาช่วยจัดกิจกรรม เตรียมงาน เตรียมฐาน เตรียมอุปกรณ์ ซึ่งมีฐานต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563