โรงเรียนรังษีวิทยาต้อนรับคณะจากหน่วยงานประทีปของไทย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนรังษีวิทยา นำโดย ศจ.อรรถพงษ์  กมลรัตน์  ผู้จัดการ และ ผป.ดารา  ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการ ได้ต้อนรับคณะจากหน่วยงานประทีปของไทย จ.เชียงใหม่ โดย ศจ.ดร.ยูโพ มธุศรสวรรค์ ผู้อำนวยการ มาแนะนำบทเรียนทางไปรษณีย์ การเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ และหาแนวทางทำงานร่วมกันในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ผป.ประชัน รังสรรค์ กรรมการพันธกิจการประกาศและพัฒนาฯ เดินทางมาร่วมด้วย ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน