โรงเรียนรังษีวิทยามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประเภท ทุนเข้าแถวสู่มหาวิทยาลัย ทุนเรียนดีรังษีสู่ชุมชน ทุนบุคลากร และทุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563