โรงเรียนรังษีวิทยาร่วมไว้อาลัยแก่ผู้ปกครองสิงห์คำ จาริเพ็ญ

คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนรังษีวิทยา และสมาคมผู้ปกครองฯ ไปเยี่ยมเยียนหนุนใจ วางพวงหรีด มอบปัจจัยสมทบร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ปกครองสิงห์คำ จาริเพ็ญ และเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย มอบพวงหรีดไว้อาลัย ณ หมู่บ้านสบมาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563