โรงเรียนรังษีวิทยาอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563

ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ได้ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพ สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที และนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563 ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563