โรงเรียนรังษีวิทยา อบรมทดแทนหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมทดแทนหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563