กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี อาจารย์ศรีนวล นุ้ยหงษ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564