กิจกรรมสัมมนาหัวหน้างาน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนรังษีวิทยาได้จัดกิจกรรมสัมมนาหัวหน้างาน โดยมี ศาสนาจารย์อรรถพงษ์ กมลรัตน์ ผู้จัดการ และ อาจารย์ศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม จัดขึ้น ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564