คณะผู้บริหารให้กำลังใจ เด็กหญิงกาญจนสุดา ลุงต่า นักเรียนชั้น ป.1/3

โรงเรียนรังษีวิทยา นำโดย ศจ.อรรถพงษ์ กมลรัตน์(ผู้จัดการ)  อ.ศรีนวล นุ้ยหงษ์(ผู้อำนวยการ)  คณะผู้บริหารและคณะครู เยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของ เด็กหญิงกาญจนสุดา ลุงต่า เนื่องจากได้สูญเสียคุณแม่ผู้เป็นที่รัก  ณ หมู่บ้าน บ้านลาน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประเล้าประโลมจิตใจและอวยพรครอบครัวตลอดไป