นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2564 โดย อาจารย์ศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี มีตัวแทนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564