พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้แยกจัดกิจกรรมตามจุดต่างในบริเวณโรงเรียน  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564