รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน พบปะกรรมการบริหารตามโครงสร้าง

ศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคุณชูศักดิ์ โอภาสนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  ผป.ดร.บุญมี ทรัพย์จอเพชร กรรมการบริหาร และ ดร.ภูเบศ พวงแก้ว กรรมการบริหาร ได้พบปะกับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารตามโครงสร้าง เพื่อให้กำลังแก่ครูบุคลากร แสดงวิสัยทัศน์ แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564