ให้กำลังใจ ครูกนิษฐา ใจยอด

คณะครูโรงเรียนรังษีวิทยา นำโดย ศาสนาจารย์อรรถพงษ์ กมลรัตน์ (ผู้จัดการ) ไปร่วมให้กำลังใจคุณครูกนิษฐา ใจยอด เนื่องจากคุณพ่อได้ล่วงหลับจากอุบัติเหตุ ได้วางพวงหรีดของโรงเรียน วางพวงหรีดของสมาคมผู้ปกครอง มอบปัจจัยช่วยงาน และอธิษฐานเผื่อโดยครูศาสนาอนิวรรต ศรีสุวรรณ ณ หมู่บ้านห้วยบอน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ขอพระเจ้าเสริมกำลังลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน