กิจกรรมค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยทางแผนกประถมศึกษาได้จัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 เข้าค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ในส่วนของกิจกรรม ภาคเช้าเรียนรู้แบบออนไลน์ ภาคบ่ายทดสอบความรู้ที่ได้เรียนรู้จากตอนเช้าทบทวนการฝึกระเบียบวินัย สมาธิ มารยาท ความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ จัดขึ้น ณ บริเวณอาคารสิริวัฒนา แผนกประถมศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565