กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565