เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนรังษีวิทยา นำโดย อ.ผดุง เงินสร้อย ผู้ช่วยฯฝ่ายกิจการพิเศษ สัมพันธ์ชุมชนและกิจการทั่วไป อ.สุวรรณ จรรยานะ ผู้ช่วยฯฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครูแผนกประถมศึกษา เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565