ร่วมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนรังษีวิทยา นำโดย ดร.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครูแผนกอนุบาล เป็นตัวแทนของโรงเรียนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565