ค่ายจุดประกายรักษ์รังษีฯ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายรักษ์รังษี นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีการเปิดกิจกรรม บริเวณหอประชุมอินสอนฮอลล์ จากนั้นได้แยกกิจกรรมตามฐานต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565