ค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าสมุทร ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าสมุทร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีกิจกรรม  ตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าสมุทร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565