จัดพิธีปัจฉิมโอวาทนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีปัจฉิมโอวาทนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นางสาวศรีนวล  นุ้ยหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565