นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โรงเรียนรังษีวิทยา โดย ดร.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมการนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565