นมัสการพระเจ้า เพื่อมอบถวายห้องประชุมสายธารพระพร และขอบพระคุณพระเจ้า

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้มีพิธีนมัสการพระเจ้า เพื่อมอบถวายห้องประชุมสายธารพระพร และขอบพระคุณพระเจ้า โดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุมสายธารพระพร  อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565