พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดพิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง มาพบปะกับนักเรียนในฐานะศิษย์เก่าและเป็นรุ่นพี่  ทั้งยังได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย มาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 นี้ พิธีการได้จัดขึ้น ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565