มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดร.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ บริเวณหน้าอาคารสิริพัฒน์ 45 (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565