แสดงความยินดีกับ นักเรียนในระดับชั้น ม.1-2 ที่มีผลการเรียนดี Top threeและTop ในแต่ละรายวิชา

โรงเรียนรังษีวิทยา มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนเรียนดี Top Three ของแต่ละแผนการเรียน และ Top ในรายวิชาต่างๆ ในระดับ ม.1-2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา และ ดร.กาญจนา รัตนไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ บริเวณ อาคารสิริพัฒน์ (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565