แสดงความยินดีกับ นักเรียนในระดับชั้น ม.3 ที่มีผลการเรียนดี Top three และ Top ในแต่ละรายวิชา

โรงเรียนรังษีวิทยา  มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนเรียนดี Top Three ของแต่ละแผนการเรียน และ Top ในรายวิชาต่างๆ  ในระดับ ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ บริเวณ อาคารสิริพระคุณ (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565