มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี Top threeและTop นักเรียนในระดับชั้น ป.6

โรงเรียนรังษีวิทยา มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนเรียนดี Top Three ของแต่ละแผนการเรียน และ Top ในรายวิชาต่างๆ ในระดับ ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจนา รัตนไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ บริเวณ อาคารสิริพัฒน์ (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565