มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Top Three ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรีนวล  นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และให้ข้อคิดแก่นักเรียน  ณ เวทีสนามวอลเลย์บอล หน้าอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565