นักรเรียนได้รับรางวัล การแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดร.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะเพื่อให้ข้อคิด กำชับและอบรมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตร เงินรางวัล เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ บริเวณอาคารสิริพระคุณ (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565