นักเรียนที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์”

โรงเรียนรังษีวิทยา มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีให้กับ นักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” โดยได้รับเกียรติจาก อ.ผดุง เงินสร้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สัมพันธ์ชุมชน และกิจการทั่วไป เป็นผู้มอบ เกี่ยรติบัตร และเหรียญรางวัล ให้กับนักกีฬา ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลมี รายการต่างๆ ดังนี้ 1.นางสาวจุฑารัตน์ ชัชกิจ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชนิดกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” 2.นางสาวทักษพร ชมภู ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ชนิดกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ หญิง 46-49 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” 3.นางสาวจุฑารัตน์ ชัชกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนิดกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” 4.นางสาวถลัชนันท์ แก้วโพธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ชนิดกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ หญิง 49-52 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” ณ บริเวณ อาคารสิริพระคุณ (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565