รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชิงทุนและผู้ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียน SMEP ระดับ ม.1(ภายใน)

ประกาศโรงเรียนรังษีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชิงทุนโครงการเข้าแถวสู่มหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (SMEP) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ภายใน)
หมายเหตุ : นักเรียนห้องเรียน SMEP วันนี้รับแบบยืนยันสิทธิ์ และขอผู้ปกครองได้ส่งแบบยืนยัน ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ครูประจำชั้น