แสดงความยินดีต้อนรับ นายอำเภอฝาง ท่านจิระชาติ ซื่อตระกูล

คณะกรรมการบริหาร โดย ศาสนาจารย์อรรถพงษ์ กมลรัตน์ ผู้จัดการ  นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ท่านจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง(ศิษย์เก่าโรงเรียนรังษีวิทยา) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอฝาง ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565